Székelyudvarhely 2021-es költségvetéséről
Szabad Emberek Pártja

Székelyudvarhely 2021-es költségvetéséről

Az áprilisi rendes havi önkormányzati ülés legfontosabb napirendi pontja Székelyudvarhely 2021-es költségvetésének elfogadása. Ezzel kapcsolatban tartott április 21-én sajtótájékoztatót András Lehel és Péter Balázs önkormányzati képviselő.

Székelyudvarhely költségvetésének előkészítését idén talán a szokásosnál is nagyobb figyelem övezte, amihez az új városvezetés előrevetített döntései, az uniós pályázatok kivitelezései valamint a decemberi adókorrekciókor vállalt költségcsökkentés is hozzájárult. A szerdai sajtótájékoztatón a Szabad Emberek Párt székelyudvarhelyi csapatának frakcióvezetője, András Lehel elmondta, csapatunk tagjai a költségvetési tervezet véglegesítésének idején több, a polgármesteri hivatal által szervezett konzultáción is részt vettek.

Ezeken az egyeztetéseken megtett javaslataimk alapján – a költségcsökkentést szem előtt tartva – a polgármesteri hivatal által előterjesztett helyi költségvetési határozattervezetbe a következő önkormányzati működési költségcsökkentések épültek be:

Ez összesen 1 millió 750 ezer lej költségcsökkentés. Önkormányzati szinten.

Ennél a pontnál mindenképp tisztázni szeretnénk, hogy mit értünk mi önkormányzati szint, vagyis önkormányzat alatt: a polgármesteri hivatal mellett ide tartozik például a helyi képviselő testület, de az összes kulturális intézmény, a Tourinfo, a Helyi Rendőrség, a vállalkozói inkubátorház, valamint a teljes iskolahálózat, az óvodák és a bölcsődék is. Az önkormányzat tehát összesen 30 intézményt foglal magában. Ennek, vagyis a teljes önkormányzatnak vállaltuk a költségvetési csökkentését decemberben.

A formálisan előterjesztett költségvetéshez képest egyébként még egy másik csökkentési módosítást is kezdeményeztünk: a polgármesteri hivatal személyi költségek fejezetnél az előterjesztett 12,3 millió lejhez képest 200 ezer lej költségcsökkentést javasoltunk. Ezt a költségkeretet a csapattal és a polgármesterrel egyetértve átcsoportosítjuk a sikereket elért versenysportok támogatására. Tehát az előterjesztett 1,15 millió lejes sport pályázati alapot megemeljük ezzel a 200 ezer lejjel. Ezáltal a sportklubok által megpályázható teljes összeg erre az évre 1,35 millió lej lesz.

A fent említett 1,75 millió lejes költségvetési csökkentésből – a polgármesteri hivatal működési költsége esetén – ha levonjuk a személyzeti költségek oldalán a tavalyi költségvetéshez képest (= 11,85 millió lej) a korrigált többletet 12,1 millió–11,85 millió=250 ezer lej, akkor is 1,5 millió lej a nettó önkormányzati költségvetési csökkentés.

És ha már ennyit hivatkozunk arra a decemberi költségcsökkentéses vállalásunkra, akkor fontosnak tartjuk kiemelni, hogy decemberben adókorrekció történt. Hiszen például az épületadókulcs a 2017-2018-as szintre került vissza és még mindig a 2016-os és azt megelőző évek szintje alatt van. Az említett adókulcs ugyanakkor még mindig Csíkszereda (1.20%) és Sepsiszentgyörgy (1.82%) azonos kategóriájú adókulcsai alatt helyezkedik el.

A helyi adók szintje 2010 és 2016 között magasabb volt mint ma

Hogy mi lesz az adó kiigazításból származó többletbevételek rendeltetése? EU-s pályázatok önrészeként használjuk fel, ami összességében 6,02 millió lej. Ebből:
– 2,7 millió lej beruházási önrész
– 0,3 millió lej nem beruházási önrész
– 3,02 millió lej a pályázatok kivitelezésével kapcsolatos szükséges tanulmányok

Tovább is van

Ami a költségcsökkentési tételeket illeti más terveink is vannak, amik egyelőre nem jelentkeznek a költségvetési tervezetben: csökkenteni fogjuk az önkormányzat 30(!) intézményében a villamos energia- és gázszolgáltatásra fordított összegeket. Az ilyen és egyéb szolgáltatásoknál is az összefogással a nagyobb volumennek köszönhetően kedvezőbb egységárat lehet elérni. A kezdeményezésünkre elindultak a szükséges jogi lépések ennek gyakorlatba ültetésére. Ebben a polgármesteri hivatalnak fontos koordinációs szerepe lesz, hogy már az év végéhez közeledve az árelőnyt lehessen kamatoztatni.

Az eddigi információink alapján – a kórház adatai nélkül -, éves szinten a teljes önkormányzathoz tartozó intézmények esetében a jelenlegi éves villamos energia- és gázköltség 5,5 millió lejre rúg. Az összefogás és előnyösebb tárgyalási pozíció révén már egy 10%-os egységár csökkentés is 500-550 ezer lej megtakarítást fog jelenteni éves szinten.

Elhangzott az elmúlt héten, hogy nem látszik a költségvetésben az 1,5 millió lejes általunk becsült jövedelem kiesés a személyi jövedelemadó fejezetnél. Egyszerű oka van annak, hogy a polgármesteri hivatal hasonló személyi jövedelemadóból származó bevételre alapoz a költségvetés tervezetben, mint az előző év megvalósítása (34,5 millió lej): a megyei közpénzügytől ezen számokat kapták hivatalos átirat formában. Ez pedig egy becslés.

Ezekkel kezdjük

Vállalt programunkból 19 pont került be a költségvetés tervezetbe, ezen projekteknek bizonyos munkafázisai, amelyekből kiemelendő:
– Székelyudvarhely hazavár program
– Városi stadion felújítása
– Városi uszoda építése
– Székelyudvarhelyi Sportgála megszervezése
– Szabadidőpark kialakítása a Kerekerdőn
– Új parkolási felületek létrehozása a negyedekben
– A Székelytámadt vár felújítása, körbejárhatóságának megteremtése

Összegzésképpen: teljesítettük, amit decemberben vállaltunk. Hogy minimum 1,5 millió lejjel csökkentjük az önkormányzati költségeket, vagyis a közteherviselés jegyében a vállalkozók és lakosság mellett az önkormányzat is egyenlő részben kiveszi a részét. A következőképpen:
– Helyi adók emelése vállalkozások: 1,45 millió lej
– Helyi adók emelése lakosság: 1,45 millió lej
– Önkormányzati költségek csökkentése: 1,5 millió lej