2021 – februári rendes havi tanácsülés
Szabad Emberek Pártja

2021 – februári rendes havi tanácsülés

A februári székelyudvarhelyi rendes havi önkormányzati ülésen 29 előterjesztett határozattervezetről döntünk.

A 25-i tanácsüles legtöbb napirendi pontja a székelyudvarhelyi műemlék-, és közhasznú épületek adómentességéről szól: 12 helyi civil szervezet kérte a terület-, és épületadómentességet 2021-re. A Szabad Emberek Pártjának székelyudvarhelyi frakciója a kérések túlnyomó többségét pozitívan véleményezte, amivel jelezni kívánjuk: ily módon is támogatjuk a város számára fontos munkát végző szervezetek munkáját. Az adómentesség egyébként a 12 szervezet részére összesen 190 ezer lejről szól.

Adókedvezménnyel támogatjuk ugyanakkor a mezőgazdasági gépjárművek, illetve hibrid autók tulajdonosait. A haszongépjárművek esetében 50%-os kedvezményt, míg a hibrid autóknál 95%-os adócsökkentést hagyunk jóvá. Utóbbi kategóriában eddig 34 új kérés (tavaly beíratott hibrid autók tulajdonosaitól) érkezett be az önkormányzathoz: ez 53.560 lejnyi adókedvezményt jelent.

Apró, ám annál fontosabb lépést teszünk a csereháti ANL-s lakások vásárlásának ügyében. Válasz érkezett Bukarestből a polgármesteri hivatal által decemberben elküldött kérdésre, ennek értelmében pedig az ANL-s lakások eladásakor nem kell TVA-t számolni. A hivatalos válasz alapján módosítjuk a szabályzatot, így az önkormányzati jóváhagyás után elindulhat a folyamat, és minden lakásra pontosan kiszámolható lesz annak értéke.

A tanácsülésen ugyanakkor szó lesz a megürült szociális lakások kiosztásáról is: a januári ülésünkön megszavazott új kritériumrendszer alapján 10 jogosult költözhet be a Cekend bejárati lakásokba.

A beruházások fejezetnél a Fernengel-kereszteződés felújítási tervének paramétereit kell frissítse az önkormányzati testület: a közlekedési rendőrség az említett útkereszteződésben nem engedélyezte a körforgalmat. Jelzőlámpás megoldást lehet csak készíteni a határozattervezetben található rajz alapján.

Elfogadjuk a köztisztasági szolgáltatások szabályzatát is: ezzel a döntéssel tulajdonképpen naprakésszé alakítjuk a köztisztasági vállalat szabályzatát, de ugyanez a dokumentum tartalmazza a szelektív hulladékgyűjtés folyamatát is.

Határozattervezet készült a városi legelők bérleti szerződéseiről, több terület köztulajdonná minősítéséről (közúti infrastruktúra kiépítése céljából), illetve a szolgáltatók ezúttal is kérik a gáz- és vízhálózathoz való hozzáférést: bővítés és/vagy javítás céljából.