7 pont, amit figyelembe veszünk
Szabad Emberek Pártja

7 pont, amit figyelembe veszünk

A székelyudvarhelyi önkormányzat 2021-es évi költségvetési munkálatai elkezdődtek: úgy a polgármesteri hivatalban, mint a döntéshozó képviselőtestületen belül.

Mivel a 2020 novemberében beiktatott önkormányzati testület 69.4%-a új közéleti szereplő, fontosnak tartjuk, hogy ebben a költségvetés előkészítési fázisban mindenki mélyrehatóbban megismerje a városi költségvetésből (is) finanszírozott intézmények tevékenységét, múltját, jelenét és jövőbeli elképzelését. Mindezt annak érdekében, hogy felelős döntéseket tudjunk hozni (nem csak a költségvetés kapcsán) a mandátumunk során.

Ezzel a céllal szervezünk a következő időszakban 8 összevont gazdasági és kulturális szakbizottsági ülést. Minden ülés adott napon 16 órától kezdődik (3, 4 vagy 5 intézmény per alkalom) és minden intézményvezetőre 45-60 percet tudunk szánni.

Annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten, azonos szemüvegen keresztül tudjuk nézni a helyi intézmények munkáját, készítettünk egy 7 pontból álló listát, hogy milyen információkra lenne szükségünk a jobb megismerés érdekében!?

A lista pontjai a következők:

1. Általános bemutató az intézményről: megnevezése, helyszíne, fényképe, tevékenységi területe, célja és küldetése.

2. Személyzeti struktúra:
a.) alaptevékenységhez tartozó összes személyzetszám a 2018/2019 és 2019/2020 tanévekre külön-külön;
b.) adminisztratív személyzetszám a 2018/2019 és 2019/2020 tanévekre a megvalósítás szerint külön-külön és a tervezett szám 2020/2021-es tanévre is (részletezni a munkaköröket és a hozzátartozó létszámot).

3. Osztályok / csoportok és tanulók / gyerekek struktúrája:
a.) tanulók / gyerekek összesített létszáma 2018/2019 és 2019/2020 tanévekre külön-külön;
b.) tanulók / gyerekek száma 2018/2019 és 2019/2020 tanévekre fontosabb települések szerint (honnan érkezik a diák) illetve azok létszáma akik bentlakásban voltak és / vagy ebédet igényeltek;
c.) tanulók / gyerekek összesített létszáma osztályprofilok és évfolyamok szerint (egy – egy külön dia a 2018/2019 és 2019/2020 tanévekre a megvalósítás szerint és a tervezett osztályok (profilok szerint) és diákok tervezett száma 2020/2021-es tanévre is;
d.) bemutatni, hogy milyen kritériumok alapján határozzák meg az osztályok profiljait.

4. Alaptevékenység eredményei (output) – kiválasztva alábbiakból azt, ami az adott intézményre vonatkozik:
Oktatási intézmények:
a.) Diákok tanulmányi átlaga a 2018/2019 és 2019/2020 tanévekre külön-külön évfolyamok szerint és a tervezett célszám a 2020/2021-es tanévre;
b.) VIII-os tanulók nemzeti felmérőn sikeresen vizsgázottak száma és aránya az összes végzősre vetítve, illetve a vizsgajegy-átlag intézmény szinten a 2018/2019 és 2019/2020 tanévekre külön-külön, és a tervezett célszámok a 2020/2021-es tanévre ebből a szempontból;
c.) XII-es tanulók érettségin sikeresen vizsgázottak száma és aránya az összes végzősre vetítve, illetve a vizsgajegy-átlag intézmény szinten a 2018/2019 és 2019/2020 tanévekre külön-külön, és a tervezett célszámok a 2020/2021-es tanévre ebből a szempontból;
d.) Intézményi szinten a kiemelkedő eredmények a különböző tantárgyversenyeken a 2018/2019 és 2019/2020 tanévekre, és a tervezett célszámok a 2020/2021-es tanévre ebből a szempontból;
e.) Szakképesítést szerzett diákok száma a 2018/2019 és 2019/2020 tanévekre, és a tervezett célszámok a 2020/2021-es tanévre ebből a szempontból;
Kulturális intézmények:
f.) Az intézményt látogatók, nézők száma a 2018, 2019, 2020-as esztendőben külön-külön, illetve a 2021-re tervezett célszám(ok) ebből a szempontból;
g.) Programok / előadások / kiállítások / koncertek / stb. száma
h.) Külsős meghívott előadó / rendező / kiállító / stb.
i.) Bármi más az intézmény küldetésének, működésének, eredményének (output) számszerűsítését szolgáló (nem pénzügyi) adat a múltbeli évekre és a 2021-es évre tervezettek szerint.

5. Bevételek:
a.) Bevételi források (Tanügyminisztérium, önkormányzat, jegyárusítás, szülői hozzájárulás, egyéb pályázatok stb.) értékbeni alakulása a 2018, 2019, 2020-as esztendőkre és tervezett szintje 2021-re;
b.) Bevételek fajlagos értéke: bevételek / diákok vagy gyerekek vagy látogatók vagy nézők száma vagy egyéb fizikai mértékre vetítve a 2018, 2019, 2020-as esztendőkre és a tervezett szint a 2021-es esztendőre.

6. Költségek alakulása 2016 és 2020 között. Valamint annak tervezete 2021-re:
a.) 2016-2020 időszakban megvalósított, valamint a 2021-re tervezett jelentősebb események, előadások, programok, tevékenységek időbeni és értékbeni bemutatása, költségvetése és „eredményei” 4-es pont értelmében;
b.) Fontosabb költségtételek alakulása a 2018, 2019, 2020-as esztendőkre és a tervezett szint a 2021-es esztendőre (személyzeti költség, minimális működtetés, pótlólagos működtetés, ösztöndíjak, szociális támogatás, leltári tárgyak, fejlesztés);
c.) Átlag személyzeti költség alakulása a 2018, 2019, 2020-as esztendőkre egész intézményi szinten illetve külön az alaptevékenységhez tartozó személyzet és az adminisztratív személyzet esetében a 2-es pont értelmében;
d.) Fontosabb költségtételek (személyzeti költség, minimális működtetés, pótlólagos működtetés, ösztöndíjak, szociális támogatás, leltári tárgyak, fejlesztés) fajlagos mutatója a 4-es pontban meghatározott “eredményekre” vetítve, mint pl. személyzeti költség / összes néző vagy látogató vagy diák vagy gyerek stb.
e.) 2021-re tervezett leltári tárgyak és fejlesztések tételes felsorolása, mennyiséggel és értékkel ellátva.

7. Minimum 3 javaslat az eredményesebb és költséghatékonyabb székelyudvarhelyi közszféra működése érdekében.